Klachten

Tandartsenpraktijk De Waterval vindt het belangrijk dat u tevreden bent over uw bezoek en behandeling bij ons in de praktijk. Heeft u negatieve ervaringen dan stellen wij het op prijs als u ons hierover informeert. U kunt het volgende doen bij klachten over een tandarts/specialist:

  1. Neem contact op met de balie of ga in gesprek met uw behandelaar. Meestal lost dit al veel op. U kunt aangeven waarover u ontevreden bent. De behandelaar kan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier heeft gedaan. Bovendien is het voor de behandelaar belangrijk om te weten dat u een probleem heeft. U kunt dan samen afspraken maken over een oplossing.
  2. U kunt ook een mail sturen naar: receptie@praktijkdewaterval.nl. Vervolgens bespreken wij uw opmerkingen intern met de verantwoordelijke betrokkenen en nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.
  3. Voor onafhankelijke informatie kunt u contact opnemen met het Tandheelkundig Informatie punt (TIP), via www.allesoverhetgebit.nl.

Wij proberen samen met u een oplossing te vinden. Mocht dit onverhoopt niet lukken dan is het misschien goed om te weten dat u gebruik kunt maken van de KNMT-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten.

De klachtenregeling van deze tandheelkundige beroepsorganisatie voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgverlener stelt. De KNMT kan bemiddelen of overgaan tot een formele behandeling van uw klacht en een uitspraak doen. Aan de klachtenregeling zijn geen kosten verbonden. U kunt een aanvraag voor klachtenbemiddeling indienen bij de KNMT-via www.knmt.nl. Nadat u uw klachtenbemiddeling heeft aangevraagd, neemt een klachtenfunctionaris contact met zowel u als uw behandelaar contact op.

Wanneer de klacht niet wordt opgelost met de hulp van de klachtenfunctionaris, dan kunt u uw klachten laten beoordelen door de Geschilleninstantie Mondzorg. Deze doet een bindende uitspraak over de klacht.

Heeft u een klacht over een mondhygiënist:

  1. Neem contact op met de balie of ga in gesprek met uw behandelaar. Meestal lost dit al veel op. U kunt aangeven waarover u ontevreden bent. De behandelaar kan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier heeft gedaan. Bovendien is het voor de behandelaar belangrijk om te weten dat u een probleem heeft. U kunt dan samen afspraken maken over een oplossing.
  2. U kunt ook een mail sturen naar: receptie@praktijkdewaterval.nl. Vervolgens bespreken wij uw opmerkingen intern met de verantwoordelijke betrokkenen en nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Wij proberen samen met u een oplossing te vinden. Mocht dit onverhoopt niet lukken dan kan is het misschien goed om te weten dat u gebruik kunt maken van de NVM-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten. De regeling wordt uitgevoerd door Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). U kunt via www.skge.nl een klachtenformulier invullen. Indien u niet tevreden bent met de uitkomst van de klachtenafhandeling, bestaat er de mogelijkheid om de klacht in te dienen bij de Geschilleninstantie Mondzorg via www.skge.nl.

Bel ons
Inschrijven
Afspraak maken