CAD/CAM in de tandheelkunde

Een onmisbarfe schakel

CAD/CAM-systemen in de tandheelkunde worden gebruikt voor het ontwerpen (CAD) en vervaardigen (CAM) van tandheelkundige restauraties zoals kronen, bruggen, en inlays/onlays.

Proces

Eerst wordt een 3D-scan gemaakt van de mond van de patiënt om een digitale weergave van de tanden te creëren. Vervolgens gebruikt de tandarts gespecialiseerde software (CAD) om de restauratie digitaal te ontwerpen op basis van deze scan. Ten slotte wordt het ontwerp naar een CAM-machine gestuurd die de restauratie uit een blok tandheelkundig materiaal freest of snijdt.

Toepassingen

CAD/CAM wordt gebruikt voor het vervaardigen van op maat gemaakte tandheelkundige restauraties met een hoge precisie en esthetische waarde. Het verkort de doorlooptijd voor restauraties en elimineert de noodzaak voor tijdelijke kronen.

CAD/CAM in de tandheelkunde

CAD/CAM-systemen hebben een revolutie teweeggebracht in de tandheelkunde door geavanceerde technologieën te integreren in het ontwerp (CAD) en de fabricage (CAM) van tandheelkundige restauraties zoals kronen, bruggen en inlays/onlays. Ontdek hier hoe deze innovatieve systemen worden toegepast, het proces achter de technologie en de diverse voordelen die ze bieden.

Het doel van CAD/CAM

CAD/CAM in de tandheelkunde heeft als voornaamste doel het nauwkeurig ontwerpen en vervaardigen van tandheelkundige restauraties. Dit omvat het creëren van op maat gemaakte kronen, bruggen, en inlays/onlays met behulp van geavanceerde digitale technologieën.

Het proces van CAD/CAM

3D-Scan van de mond:

  • Een 3D-scan van de mond van de patiënt wordt gemaakt om een digitale weergave van de tanden te verkrijgen. Deze gedetailleerde scan vormt de basis voor het verdere proces.

Digitale restauratieontwerp (CAD):

  • Met gespecialiseerde CAD-software gaat de tandarts aan de slag om de restauratie digitaal te ontwerpen. Dit gebeurt op basis van de verkregen 3D-scan, waarbij nauwkeurige aanpassingen worden gemaakt voor een perfecte pasvorm.

Fabricage met CAM-technologie:

  • Het digitale ontwerp wordt naar een CAM-machine gestuurd, die vervolgens het exacte ontwerp uit een blok tandheelkundig materiaal freest of snijdt. Deze stap zorgt voor een snelle en nauwkeurige productie van de restauratie.

Toepassingen van CAD/CAM

CAD/CAM-systemen worden toegepast in diverse tandheelkundige restauraties, waaronder:

  • Kronen: Op maat gemaakte kronen voor beschadigde of verzwakte tanden.
  • Bruggen: Esthetische vervangingen voor ontbrekende tanden.
  • Inlays/Onlays: Precieze restauraties voor het herstellen van beschadigde kauwvlakken.

Voordelen van CAD/CAM

Eliminatie van tijdelijke Kronen

Het directe fabricageproces betekent dat patiënten niet langer tijdelijke kronen nodig hebben, wat het aantal tandartsbezoeken vermindert. CAD/CAM in de tandheelkunde heeft niet alleen de technologische grenzen verlegd, maar ook de tandheelkundige zorg naar een hoger niveau getild. Bij Tandartspraktijk De Waterval omarmen we deze innovatieve benadering om onze patiënten te voorzien van restauraties die uitblinken in precisie, efficiëntie en uitstraling.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Tandartspraktijk De Waterval.