Tarieven

Uw rekening via Infomedics

In onze praktijk zorgen wij liever voor uw gebit, dan dat we veel tijd besteden aan onze financiële administratie. Daarom dragen wij het sturen en het innen van de nota’s over aan Infomedics. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het factureren en innen van declaraties en werkt inmiddels voor duizenden zorgverleners. Echter wanneer u geen aanvullende tandartsverzekering heeft, dient u direct na elke behandeling in onze praktijk te betalen, dit kan per pin of contant.

Hieronder vind je de tarieven die per 1 januari 2019 worden gehanteerd. Deze tarieven zijn vastgesteld door de Nederlands Zorgautoriteit (NZa), in opdracht van de overheid.

Bekijk hier het pdf-bestand voor de reguliere tandheelkunde per 1 januari 2019

Tandartstarieven 2019

Bekijk hier het pdf-bestand voor orthodontie per 1 januari 2019:

Tarieven 2019

Bekijk hier het pdf-bestand voor de tarieven van Elysee Dental

Tarieven 2019

Bekijk hier het pdf-bestand voor de tarieven van Baarns Tandtechnisch Laboratorium

Tarieven 2019

Bekijk hier het pdf-bestand voor de tarieven van Visser & Lemson tandtechniek:

Tarieven 2019

Bekijk hier het pdf-bestand voor de technische kosten:

Tarieven 2019

Bekijk hier het pdf-bestand voor de Elysee internationale prijzen:

Tarieven 2019