Verwijzen parodontologie

Parodontologie: voor verwijzers

In Tandartsenpraktijk De Waterval hebben we een deskundig en ervaren behandelteam samengesteld voor de aanpak van parodontitis. U kunt een patiënt naar onze parodontoloog doorverwijzen met het online verwijsformulier of door de pdf van het verwijsformulier te downloaden en op te sturen.

Bijzondere kennis van parodontologie

Onze parodontoloog Sokratis Katsamakis werkt inmiddels 4 jaar in de Waterval samen met 4 mondhygiënisten met bijzondere kennis, vaardigheden en ervaring in parodontale behandelingen (paro-minor gedifferentieerd).

In deze jaren zijn veel patiënten succesvol geholpen aan hun parodontale problemen.

Doorverwijzing naar erkende parodontoloog

Zowel individuele casussen als statistische analyse over de behandeluitkomst bij grotere groepen patiënten laten zien dat we in staat zijn om kwalitatieve zorg te bieden aan onze en aan uw patiënten.

Dit wilden we ook kenbaar maken in de bredere zin. Daarom hebben we een verificatieprocedure doorlopen die tot erkenning heeft geleid door de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie. Onze praktijk staat daarom in de lijst met nog maar 55 andere (verwijs)praktijken in Nederland die erkend zijn door de NVvP. Dit staat garant voor onze huidige kwaliteit, en bewijst tevens dat we ons inzetten voor het bijhouden en updaten van onze kennis en vaardigheden.

Verwijzen parodontologie – toegankelijk en op maat

We menen dat hoge kwaliteit toegankelijk en op maat moet zijn. Dit is ons speerpunt: een behandelwijze gericht op de vragen en wensen van patiënt en verwijzende tandarts. Daarom is ons streven om elke stap in het behandeltraject uitgebreid toe te lichten en af te stemmen vóór aanvang. Dat houdt in dat:

  • Bij het intakegesprek maakt de parodontoloog alleen de parodontiumstatus en klinische foto’s om de bevindingen toe te lichten. Er wordt vervolgens een voorlopig behandelplan opgesteld.
  • De patiënt ontvangt een begroting voor het vervolgtraject inclusief de nodige röntgenfoto’s. Deze worden pas gemaakt als de patiënt instemt met het behandeladvies van de parodontoloog.
  • Als wij een kopie hebben van de declaraties van de huistandarts (bijv. kopie van de behandelkaart) kunnen we een begroting op maat maken, waarop de eigen bijdrage van de patiënt duidelijk staat (dankzij de software van “Piensupport” die wij gebruiken).
  • Het verslag aan de huistandarts dat de klinische bevindingen, diagnose, prognose en behandeladvies bevat, wordt op de dag van het consult digitaal verzonden zodat u verder kunt met uw behandelingen.
  • Er is geen wachtlijst voor de behandelingen.
  • Onze mondhygiënisten hebben ruime werktijden (van 7 uur ’s ochtends tot 21 uur ’s avonds en op zaterdag).

Redenen patiënten verwijzen parodontologie

Bij onze parodontoloog mogen uw patiënten terecht voor:

Sanering van het gebit/behandeling van parodontale ontstekingen
Chirurgische behandeling van parodontitis/persisterende pockets
Chirurgische kroonverlenging
Chirurgische behandeling van peri-implantitis

Dat zijn de sterke punten van onze parodontoloog en van ons parodontologie-team.

Graag binden we krachten met u voor een optimale zorg voor uw patiënten.

Meteen patiënten verwijzen parodontologie

Verwijs uw patiënten eenvoudig door met het online verwijsformulier of bel naar 036 547 02 70.